cover

Aktualności

Z kim należy podpisywać umowę na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków w budynku wielolokalowym?

Wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych obserwowana jest problematyczna strefa dotycząca sektora zawierania umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynkami zawierającymi kilka lokali. Według art. 6 ust. 5 u.z.z.w. zawarcie umowy następuje z właścicielem lub zarządcą w budynku.

czwartek 1 czerwca 2023

czytaj więcejDofinansowania na rewitalizację Odry

Blisko 1,114 mld zł w formie dofinansowania zostanie przeznaczonych przez rząd na rewitalizację Odry. Działania te mają polepszyć stosunki wodne w rzece. Postępowania administracyjne związane z tym przedsięwzięciem zostaną poddane modyfikacji. Zmiany te, przyczynią się do przyspieszenia przebiegu wymaganych procedur i realizacji inwestycji.

wtorek 30 maja 2023

czytaj więcejCzy w najbliższym czasie możemy spodziewać się projektu nowelizacji zmiany taryf?

Nowelizacja dotyczyć ma nowego trybu, dającego możliwość zmiany taryfy przy zachowaniu obowiązującego okresu jej trwania. W dniu 17 maja podczas spotkania w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiciele z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. – mec. Ł. Ciszewski i mec. M. Faraon, zaprezentowali projekt zmian w ustawie.

poniedziałek 29 maja 2023

czytaj więcejW czerwcu odbędzie się manifestacja przed budynkiem PGW Wody Polskie w Warszawie

Na dzień 21 czerwca w godzinach od 12 do 14, planowana jest ogólnopolska akcja protestacyjna przed siedzibą PGW Wody Polskie w Warszawie.  Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska zdecydował się na organizację akcji nawiązaniu do problemów z zatwierdzeniem nowych taryf dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

niedziela 28 maja 2023

czytaj więcejMinisterstwo Finansów opublikowało nowe wskaźniki.

Aktualizacja "Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" są one ważne w wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, które zmagają się z procedurą aktualizacji taryf oraz planowaniem przychodów.

piątek 26 maja 2023

czytaj więcejPo tegorocznej Konferencji Licheńskiej

Szanowni Państwo, dziękujemy za wspólnie spędzony czas w grupie znajomych i przyjaciół. Mamy nadzieje, że zarówno poziom merytoryczny konferencji jak i rozmowy kuluarowe połączone z odpoczynkiem były dobrym przerywnikiem w codziennie wykonywanej pracy.

środa 12 kwietnia 2023

czytaj więcejProgram corocznego spotkania branży - Licheń 29-31.03.2023 r. Konferencja Naukowo-Techniczna, przyjętych już ponad 300 zgłoszeń

Na stronie konferencji publikujemy szczegółowy program XX Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko, 29 - 31 marca 2023 r. 
Będzie nam bardzo miło spotkać się  z Państwem w Licheniu. Wierzymy, że razem spędzimy atrakcyjny, a zarazem bardzo merytoryczny czas.

piątek 3 marca 2023

czytaj więcejW dzisiejszej Rzeczpospolitej „Częstsze zmiany stawek za wodę, uchwały mają zatwierdzać gminy”

Senatorowie z komisji: Klimatu i Samorządu Terytorialnego wystąpili z inicjatywą aby rady gmin podejmowały uchwały o zatwierdzaniu taryf za dostawy wody i odprowadzanie ścieków a taryfy określane byłby raz na rok.

środa 22 lutego 2023

czytaj więcejProśba o pomoc dla syna naszej koleżanki Jagody Powroźnik, wieloletniego pracownika PWiK Sp. z o.o. we Wrześni.

Syn Jagody, Marcin, tuż przed maturą, uległ bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznał licznych obrażeń wielonarządowych, złamań oraz urazu czaszkowo – mózgowego.

wtorek 21 lutego 2023

czytaj więcejKolejne zobowiązania i sankcje dla wodociągów

Niebawem za nieterminowe dostarczenie oceny ryzyka lub stosowanie surowców i preparatów chemicznych bez nowych certyfikatów oraz wymaganych atestów, instytucje odpowiadające za dostarczanie wody będą zmuszone płacić kary pieniężne.

czwartek 2 lutego 2023

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej