cover

Aktualności

Ocena jakości wody

Ministerstwo Infrastruktury wprowadziło zmiany w przepisach dla mniejszych dostawców wody. Wiążą się one z brakiem konieczności egzaminowania osób, które są autorami oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych.

środa 1 lutego 2023

czytaj więcejBranża wodociągowo-kanalizacyjna na krawędzi

Z uwagi na ogromny wzrost kosztów przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wystąpiły do regulatora o zatwierdzenie podwyżki taryf za wodę i ścieki.  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzymało blisko 685 wniosków w tej sprawie.

wtorek 31 stycznia 2023

czytaj więcejMarszałkowie ostrzegają, że Wody Polskie marnotrawią pieniądze dla gmin

Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim są przygotowane do przyjęcia oraz szybkiego zakontraktowania unijnych pieniędzy, celem realizacji projektów wodno-kanalizacyjnych zgłoszonych przez urzędy gmin ramach do naborów, które już przeprowadzono.

poniedziałek 30 stycznia 2023

czytaj więcejNowa dyrektywa ściekowa dużym wyzwaniem dla firm

Nowelizacja dyrektywy ma obejmować zagadnienia dla indywidualnego gromadzenia ścieków. Blisko 80 procent ścieków komunalnych pochodzi od nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej.

niedziela 29 stycznia 2023

czytaj więcejCo będzie dalej z wodociągami?

Najdotkliwsze dla sektora wodno-ściekowego w obecnym roku pozostają przedłużające się postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf. Kolejnym wyzwaniem jest nowa dyrektywa ściekowa i konieczność sprostania jej wymogom.

sobota 28 stycznia 2023

czytaj więcejSądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf

Na stronie Jerzmanowski Aqua ukazał się niezwykle ciekawy artykuł autorstwa mec Łukasza Ciszewskiego oraz mec. Mateusza Farona pt. „Taryfy: sądy krytycznie o odmowach zatwierdzenia taryf”

wtorek 24 stycznia 2023

czytaj więcejUwagi do opublikowanego nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy otrzymane ze Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie, a przesłane ze Stowarzyszenia Ślaskiego, uwagi do opublikowanego nowego projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dotyczący implementacji dyrektywy wodnej).

środa 18 stycznia 2023

czytaj więcejCoroczne spotkanie branży - Licheń 29-31.03.2023 r. Konferencja Naukowo-Techniczna

Będzie nam bardzo miło Państwa gościć w Licheniu, cieszymy się z ponownego spotkania z naszymi licznymi przyjaciółmi i znajomymi z branży. Konferencja Licheńska to zawsze atrakcyjny oraz bardzo merytoryczny pobyt.

poniedziałek 16 stycznia 2023

czytaj więcejŚwięta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2023

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku zechcą Państwo przyjąć nasze serdeczne życzenia, by ten świąteczny czas upłynął w atmosferze spokoju, radości i ciepła, a Nowy Rok 2023 składał się z jak największej ilości dobrych dni.
Życzymy zdrowia oraz pomyślności we wszystkich przyszłorocznych działaniach.

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

piątek 23 grudnia 2022

czytaj więcejWyrok WSA dotyczący taryf w Koninie i jego możliwe implikacje

PWiK w Koninie, po prawie 2 latach sporu z regulatorem uzyskało wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdzenie wejścia taryf w życie z mocy prawa. Sąd podzielił stanowisko spółki, uznając, że regulator nie był uprawniony do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia taryf, ponieważ po przekroczeniu terminu 45-dniowego utracił kompetencje do rozstrzygnięcia w tym zakresie.

poniedziałek 19 grudnia 2022

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej