cover

Aktualności

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu

Ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 12.06.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym.

piątek 21 lipca 2006

czytaj więcejW dniu 17.07.2006 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe

W dniu 17.07.2006 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie taryfowe (Dz.U. nr 127 poz. 886). Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje w dniu 13.09.2006 r. spotkanie poświecone temu zagadnieniu.

czwartek 20 lipca 2006

czytaj więcejprezentacje przygotowane przez Ł. Ciszewskiego z kancelarii prawnej Business Expert Z. Jerzmanowski

Zamieszczamy prezentacje przygotowane przez Ł. Ciszewskiego z kancelarii prawnej Business Expert Z. Jerzmanowski Sp. J. z Poznania i przedstawione na spotkaniu konsultacyjnym w czerwcu 2006 r. we Wrześni.

poniedziałek 17 lipca 2006

czytaj więcejNa stronie Ministerstwa Środowiska

Na stronie Ministerstwa Środowiska opublikowano ciekawy materiał do projektu rozporządzenia w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi

poniedziałek 3 lipca 2006

czytaj więcejW dziale "Prawna baza tematyczna"

W dziale "Prawna baza tematyczna" zamieszczamy akty prawne związane z tematyką odpadów.

czwartek 29 czerwca 2006

czytaj więcejPrzypominamy, że wysłanie karty

Przypominamy, że wysłanie karty i realizacja płatności do dn. 30.06.2006 r. na V konferencję naukowo-techniczną "Woda-Człowiek-Środowisko" jest zgłoszeniem rabatowym.

poniedziałek 19 czerwca 2006

czytaj więcejNa szkolenie

Pozostało ostatnich 30 wolnych miejsc na spotkanie konsultacyjne organizowane przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, które odbędzie sie 21.06.2006 r. Spotkanie zostanie uzupełnione o umowę trój...

poniedziałek 12 czerwca 2006

czytaj więcejw dzienniku u

W Dzienniku Ustaw nr 87, poz. 603-610 z dn. 24 maja 2006 r. ukazało się szereg nowych rozporządzeń dot. zamówień publicznych.

środa 7 czerwca 2006

czytaj więcejna stronie min

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska opublikowane zostały statystyki ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2005 r.

środa 7 czerwca 2006

czytaj więcejukazał się

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych.

wtorek 6 czerwca 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej