cover

Aktualności

Uruchamiamy

Uruchamiamy nowy dyżur telefoniczny specjalistów ds. bakterii nitkowatych w osadzie czynnym.

wtorek 6 czerwca 2006

czytaj więcejna stronie

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska znajdują się projekty aktów prawnych do ustawy "Prawo ochrony środowiska" oraz ustawy "Prawo wodne" do konsultacji społecznych.

poniedziałek 29 maja 2006

czytaj więcejw dzienniku

W dzienniku urzędowym UE nr 114 z 27.04.2006 r. ukazała się dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.04.2006 r. w sprawie odpadów. Wchodzi ona w życie 17 maja 2006 r.

poniedziałek 29 maja 2006

czytaj więcejuzupełnienie

Uzupełnienie i rozszerzenie spotkania technologicznego z zakresu uzdatniania wód podziemnych które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2006 r.

piątek 19 maja 2006

czytaj więcejw dniach

W dniach 17-19 maja 2006 r. odbędzie się w Bydgoszczy XIV edycja targów WOD-KAN.

środa 17 maja 2006

czytaj więcejw dniu 21 czerwca

W dniu 21 czerwca br. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Tematem spotkania m.in. projekt umowy dla odbiorców będących dostawcami ścieków przemysłowych, opracowany przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum oraz...

piątek 28 kwietnia 2006

czytaj więcejLicheń

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje w Licheniu w dniach 21-22.09.2006 r. V Konferencję naukowo-techniczną Woda-Człowiek-Środowisko "Aktualna problematyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych"

piątek 21 kwietnia 2006

czytaj więcejForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział:

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział: "prawna baza tematyczna"

środa 19 kwietnia 2006

czytaj więcejW dniu 9.06.2006 r.

W dniu 9.06.2006 r. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne z zakresu technologii wody "Zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych w zakresie odkwaszania oraz usuwania związków amoniaku"

piątek 7 kwietnia 2006

czytaj więcejStowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów

Stowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wraz z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich wystąpiło do Ministra Gospodarki z wnioskiem...

czwartek 6 kwietnia 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej