cover

Aktualności

W dniu 24.03.06

W dniu 24.03.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polskich pt. "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania cz.II"

poniedziałek 27 lutego 2006

czytaj więcejmin. transportu

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa ukazał się oficjalny projekt Rozporządzenia w sprawie określania taryf

piątek 24 lutego 2006

czytaj więcejW dniu 17.03.2006 r. w Wiśle

W dniu 17.03.2006 r. w Wiśle odbędzie się spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Wykładowcami na spotkaniu będą 3 Kancelarie Prawne tworzące rozszerzony zespół prawny Forum.

środa 22 lutego 2006

czytaj więcejPismo w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 stycznia 2006 r

Prezentujemy przesłane przez Panów Łukasza Ciszewskiego z kancelarii prawnej BUSINESS EXPERT Z. JERZMANOWSKI Sp.J. oraz Mirosława Krzyszczaka z kancelarii prawnej "DORADCA" Sp.K. pismo w sprawie stanowiska Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 stycznia 2006 r., zawierającego uwagi dotyczące treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

poniedziałek 20 lutego 2006

czytaj więcejZachęcamy do uczestnictwa

Zachęcamy do uczestnictwa w zamkniętych listach dyskusyjnych Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich.

czwartek 16 lutego 2006

czytaj więcejPrezentujemy fotorepotraż

Prezentujemy fotorepotraż z technologicznego spotkania konsultacyjnego „Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I ”

poniedziałek 13 lutego 2006

czytaj więcejszkolenie września

W dniu 17.02.2006 r. we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na którym będzie przedstawiona m.in. OPINIA PRAWNA W SPRAWIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN opracowana przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich (wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają opinię prawną w materiałach), ponadto ...

środa 8 lutego 2006

czytaj więcejOd 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. „w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu” (Dz. U. 186 poz. 1553 z 2005 r.). Rozporządzenie to weszło prawie niezauważalnie, jednak wprowadza wiele ważnych kwestii dotyczących odpadów

wtorek 17 stycznia 2006

czytaj więcejUkazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków

Ukazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dz.U. Nr 260, poz. 2177

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcejUkazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz.

Ukazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz. 2176

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej