cover

Aktualności

Na szkolenie

Pozostało ostatnich 30 wolnych miejsc na spotkanie konsultacyjne organizowane przez Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, które odbędzie sie 21.06.2006 r. Spotkanie zostanie uzupełnione o umowę trój...

poniedziałek 12 czerwca 2006

czytaj więcejw dzienniku u

W Dzienniku Ustaw nr 87, poz. 603-610 z dn. 24 maja 2006 r. ukazało się szereg nowych rozporządzeń dot. zamówień publicznych.

środa 7 czerwca 2006

czytaj więcejna stronie min

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska opublikowane zostały statystyki ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2005 r.

środa 7 czerwca 2006

czytaj więcejukazał się

Ukazał się projekt rozporządzenia Ministerstwa Transportu i Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych.

wtorek 6 czerwca 2006

czytaj więcejUruchamiamy

Uruchamiamy nowy dyżur telefoniczny specjalistów ds. bakterii nitkowatych w osadzie czynnym.

wtorek 6 czerwca 2006

czytaj więcejna stronie

Na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska znajdują się projekty aktów prawnych do ustawy "Prawo ochrony środowiska" oraz ustawy "Prawo wodne" do konsultacji społecznych.

poniedziałek 29 maja 2006

czytaj więcejw dzienniku

W dzienniku urzędowym UE nr 114 z 27.04.2006 r. ukazała się dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.04.2006 r. w sprawie odpadów. Wchodzi ona w życie 17 maja 2006 r.

poniedziałek 29 maja 2006

czytaj więcejuzupełnienie

Uzupełnienie i rozszerzenie spotkania technologicznego z zakresu uzdatniania wód podziemnych które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2006 r.

piątek 19 maja 2006

czytaj więcejw dniach

W dniach 17-19 maja 2006 r. odbędzie się w Bydgoszczy XIV edycja targów WOD-KAN.

środa 17 maja 2006

czytaj więcejw dniu 21 czerwca

W dniu 21 czerwca br. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Tematem spotkania m.in. projekt umowy dla odbiorców będących dostawcami ścieków przemysłowych, opracowany przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum oraz...

piątek 28 kwietnia 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej