cover

Aktualności

W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polski

W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polskich pt. "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania cz.I"

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcejW dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągó

W dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich pt. "Nowe umowy - cz. II, opracowane przez kancelarie prawne konsultantów FDWP". Ponadto na spotkaniu poruszymy takie tematy jak: zmiana ustawy o drogach publicznych, ...

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcejW dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwiesczenie Marszałka Sejmu RP z d

W dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.05 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

piątek 16 grudnia 2005

czytaj więcejNa stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

czwartek 8 grudnia 2005

czytaj więcejPiasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych

W nawiązaniu do planowanej przez nas przyszłorocznej Konferencji w Licheniu przedstawiamy interesujący artykuł pt.: "Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych", autorstwa zespołu: Marek M. Sozański, Joanna Jeż - Walkowiak, Łukasz Weber.

środa 7 grudnia 2005

czytaj więcejUkazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkod

Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcejNa stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczen

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Opracowanie przygotowano na podstawie 130 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorstwa wod-kan z całego kraju

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcejPrzekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych

Przekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska

środa 23 listopada 2005

czytaj więcejFirma Bistyp – Consulting sp. z o.o. wydawca licznych publikacji (w tym cenników) dotyczących

Firma Bistyp – Consulting sp. z o.o. wydawca licznych publikacji (w tym cenników) dotyczących wyceny inwestycji oraz kosztorysowania wystąpiła z bardzo ciekawa propozycją skierowaną do Forum Dys...

piątek 18 listopada 2005

czytaj więcejForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrze

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę”

poniedziałek 14 listopada 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej