cover

Aktualności

Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych

W nawiązaniu do planowanej przez nas przyszłorocznej Konferencji w Licheniu przedstawiamy interesujący artykuł pt.: "Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych", autorstwa zespołu: Marek M. Sozański, Joanna Jeż - Walkowiak, Łukasz Weber.

środa 7 grudnia 2005

czytaj więcejUkazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkod

Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcejNa stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczen

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Opracowanie przygotowano na podstawie 130 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorstwa wod-kan z całego kraju

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcejPrzekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych

Przekierowujemy na stronę Ministerstwa Środowiska, gdzie prezentowane są projekty aktów wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska

środa 23 listopada 2005

czytaj więcejFirma Bistyp – Consulting sp. z o.o. wydawca licznych publikacji (w tym cenników) dotyczących

Firma Bistyp – Consulting sp. z o.o. wydawca licznych publikacji (w tym cenników) dotyczących wyceny inwestycji oraz kosztorysowania wystąpiła z bardzo ciekawa propozycją skierowaną do Forum Dys...

piątek 18 listopada 2005

czytaj więcejForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrze

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich poleca książkę „Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę”

poniedziałek 14 listopada 2005

czytaj więcej31 października b.r. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa I

31 października b.r. Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury. W świetle przyjętych zapisów zmieniono nazwę "Ministerstwo Infrastruktury" ...

środa 9 listopada 2005

czytaj więcej13 października b.r. weszła w życie

13 października b.r. weszła w życie "ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw"

środa 9 listopada 2005

czytaj więcejW M.P. nr 57 poz. 782 ukazało się obwieszczenie Ministra Środowiska

W M.P. nr 57 poz. 782 ukazało się obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania scieków do wód do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2006

środa 2 listopada 2005

czytaj więcejDział Specjalistów ds. Badań i Wdrożeń firmy Mikrosil Polska Sp z o.o. wyszedł z ciekawą inicjatywą.

Dział Specjalistów ds. Badań i Wdrożeń firmy Mikrosil Polska Sp z o.o. wyszedł z ciekawą inicjatywą. Dotyczy ona rozwiązywania problemów technologicznych w zakresie uzdatniania wody. Ponadto został ur...

piątek 28 października 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej