cover

Aktualności

Licheń

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich organizuje w Licheniu w dniach 21-22.09.2006 r. V Konferencję naukowo-techniczną Woda-Człowiek-Środowisko "Aktualna problematyka usług wodociągowo-kanalizacyjnych"

piątek 21 kwietnia 2006

czytaj więcejForum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział:

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich wprowadza nowy dział: "prawna baza tematyczna"

środa 19 kwietnia 2006

czytaj więcejW dniu 9.06.2006 r.

W dniu 9.06.2006 r. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne z zakresu technologii wody "Zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych w zakresie odkwaszania oraz usuwania związków amoniaku"

piątek 7 kwietnia 2006

czytaj więcejStowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów

Stowarzyszenie Ekspoatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wraz z Forum Dyskusyjnym Wodociągów Polskich wystąpiło do Ministra Gospodarki z wnioskiem...

czwartek 6 kwietnia 2006

czytaj więcejKancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego - Małgorzata Bartoszewska z Gliwic będzie prowadziła dodatkowy dyżur telefoniczny w ramach dyżurów telefonicznych konsultantów prawnych.

środa 5 kwietnia 2006

czytaj więcejWobec bardzo dużego zainteresowania

W dniu 25.04.2006 r. odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne z zakresu technologii wody "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I i II - podsumowanie"

poniedziałek 3 kwietnia 2006

czytaj więcejUkazało się rozp. Ministra

Ukazało się rozp. Ministra Środowiska z dnia 13.03.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

piątek 31 marca 2006

czytaj więcejZmieniła się treść par. 10

Zmieniła się treść par. 10 ust. 3 rozp. Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu

czwartek 30 marca 2006

czytaj więcejW Rzeczypospolitej z dnia 24.03.2006 r.

W Rzeczypospolitej z dnia 24.03.2006 r. ukazał się artykuł "Czyje są rury i kable na prywatnym gruncie". Arytkuł omawia konsekwencje precedensowej uchwały z 8.03.2006 r. podjętej przez Sąd N...

wtorek 28 marca 2006

czytaj więcejW dniu 8 marca 2006

W dniu 8 marca 2006 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie art. 49 kc (sygn. akt III CZP 105/05) "Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody..."

środa 15 marca 2006

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej