cover

Aktualności

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. „w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu” (Dz. U. 186 poz. 1553 z 2005 r.). Rozporządzenie to weszło prawie niezauważalnie, jednak wprowadza wiele ważnych kwestii dotyczących odpadów

wtorek 17 stycznia 2006

czytaj więcej



Ukazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków

Ukazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dz.U. Nr 260, poz. 2177

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcej



Ukazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz.

Ukazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz. 2176

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcej



W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polski

W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polskich pt. "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania cz.I"

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcej



W dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągó

W dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich pt. "Nowe umowy - cz. II, opracowane przez kancelarie prawne konsultantów FDWP". Ponadto na spotkaniu poruszymy takie tematy jak: zmiana ustawy o drogach publicznych, ...

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcej



W dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwiesczenie Marszałka Sejmu RP z d

W dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.05 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

piątek 16 grudnia 2005

czytaj więcej



Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

czwartek 8 grudnia 2005

czytaj więcej



Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych

W nawiązaniu do planowanej przez nas przyszłorocznej Konferencji w Licheniu przedstawiamy interesujący artykuł pt.: "Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych", autorstwa zespołu: Marek M. Sozański, Joanna Jeż - Walkowiak, Łukasz Weber.

środa 7 grudnia 2005

czytaj więcej



Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkod

Ukazało się Rozp. Min. Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcej



Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczen

Na stronie Ministerstwa Transportu i Budownictwa zamieszczona jest ciekawa analiza kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Opracowanie przygotowano na podstawie 130 ankiet wypełnionych przez przedsiębiorstwa wod-kan z całego kraju

wtorek 6 grudnia 2005

czytaj więcej




Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej