cover

Aktualności

Prezentujemy fotorepotraż

Prezentujemy fotorepotraż z technologicznego spotkania konsultacyjnego „Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania - cz. I ”

poniedziałek 13 lutego 2006

czytaj więcejszkolenie września

W dniu 17.02.2006 r. we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich na którym będzie przedstawiona m.in. OPINIA PRAWNA W SPRAWIE PRZYŁĄCZY WOD-KAN opracowana przez Kancelarie Prawne Konsultantów Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich (wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają opinię prawną w materiałach), ponadto ...

środa 8 lutego 2006

czytaj więcejOd 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września

Od 13 października 2005 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. „w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu” (Dz. U. 186 poz. 1553 z 2005 r.). Rozporządzenie to weszło prawie niezauważalnie, jednak wprowadza wiele ważnych kwestii dotyczących odpadów

wtorek 17 stycznia 2006

czytaj więcejUkazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków

Ukazało się rozporządzenie RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Dz.U. Nr 260, poz. 2177

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcejUkazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz.

Ukazało się rozporządzenie RM o opłatach za korzystanie ze środowiska na 2006 r. Dz.U. Nr 260, poz. 2176

poniedziałek 16 stycznia 2006

czytaj więcejW dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polski

W dniu 3.02.06 odbędzie się we Wrześni spotkanie technologiczne Forum Dyskudyjnego Wodociągów Polskich pt. "Problemy w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych, ich przyczyny i praktyczne sposoby rozwiązywania cz.I"

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcejW dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągó

W dniu 26.01.06 we Wrześni odbędzie się robocze spotkanie konsultacyjne Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich pt. "Nowe umowy - cz. II, opracowane przez kancelarie prawne konsultantów FDWP". Ponadto na spotkaniu poruszymy takie tematy jak: zmiana ustawy o drogach publicznych, ...

czwartek 5 stycznia 2006

czytaj więcejW dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwiesczenie Marszałka Sejmu RP z d

W dzienniku Ustaw nr 239 poz. 2019 z dnia 7.12.05 r. ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.05 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

piątek 16 grudnia 2005

czytaj więcejNa stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM

Na stronie Ministerstwa Środowiska ukazał się po konsultacjach społecznych projekt rozporządzenia RM w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

czwartek 8 grudnia 2005

czytaj więcejPiasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych

W nawiązaniu do planowanej przez nas przyszłorocznej Konferencji w Licheniu przedstawiamy interesujący artykuł pt.: "Piasek chalcedonitowy jako nowe złoże w odżelazianiu i odmanganianiu wód podziemnych", autorstwa zespołu: Marek M. Sozański, Joanna Jeż - Walkowiak, Łukasz Weber.

środa 7 grudnia 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej