cover

Opinie prawne

Prezentujemy otrzymaną odpowiedź od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na pismo Stowarzyszenia

Prezentujemy otrzymaną odpowiedź od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na pismo Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

środa 2 kwietnia 2008

czytaj więcejPrezentujemy pismo dot. interpretacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryterió

Prezentujemy pismo dot. interpretacji rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na wysypisku odpadów

środa 19 grudnia 2007

czytaj więcejPrezentujemy uchwałę SN w sprawie przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wo

Prezentujemy uchwałę SN w sprawie przejścia urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody

czwartek 13 lipca 2006

czytaj więcejOpinia prawna opracowana przez konsultanta Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich w związku z obowią

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 18 maja 2005 r. "o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw" oraz zawartą w niej zmianą dotyczącą obowiązku pomiarów emisji przedstawiamy opinię prawną opracowaną przez konsultanta Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich

wtorek 25 października 2005

czytaj więcejOpinia na temat trybu uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

Opinia na temat trybu uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji pobierz

czwartek 3 lutego 2005

czytaj więcejObowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. pobierz zapytanie pobierz odpowiedź

środa 2 lutego 2005

czytaj więcejRozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierd

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf pobierz

wtorek 1 lutego 2005

czytaj więcejWyrok NSA w sprawie art. 24 ust. 3 ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Wyrok NSA w sprawie art. 24 ust. 3 ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" pobierz

sobota 29 stycznia 2005

czytaj więcejKorespondencja z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca problemu: "czy Urząd Oc

Korespondencja z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca problemu: "czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest właściwy do badania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe z...

piątek 28 stycznia 2005

czytaj więcejKonieczność uzyskania akredytacji i obowiązku wdrożenia systemu jakości dla laboratoriach ścieków

Konieczność uzyskania akredytacji i obowiązku wdrożenia systemu jakości dla laboratoriach ścieków: pobierz pismo do ministerstwa, pobierz odpowiedź

czwartek 27 stycznia 2005

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej