cover

Opinie prawne

Opinia prawna opracowana przez konsultanta Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich w związku z obowią

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 18 maja 2005 r. "o zmianie ustawy - prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw" oraz zawartą w niej zmianą dotyczącą obowiązku pomiarów emisji(w tym np. wprowadzanych ścieków) poprzez laboratoria posiadające certyfikat systemu jakości lub certyfikat akredytacji, przedstawiamy opinię prawną opracowaną przez konsultanta Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich - Business Lex Kancelaria Radcy Prawnego Zygmunt Jerzmanowski. Opinia ta dotyczy określenia daty wejścia w życie przepisów dotyczących powyższej sprawy.
Powyższą opinię prezentujemy w formie skanu dokumentu w celu łatwego wydruku i posługiwania się nią przed organami kontrolnymi.(str1, str2)

wtorek 25 października 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej