cover

Opinie prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierd

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność Rady Miejskiej w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf pobierz

wtorek 1 lutego 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej