cover

Opinie prawne

Wyrok NSA w sprawie art. 24 ust. 3 ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Wyrok NSA w sprawie art. 24 ust. 3 ustawy "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" pobierz

sobota 29 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej