cover

Opinie prawne

Korespondencja z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca problemu: "czy Urząd Oc

Korespondencja z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca problemu: "czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest właściwy do badania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w aspekcie ewentualnego naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. nr 122, poz. 1319 ze zm.), poprzez nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej na lokalnym rynku?": pobierz zapytanie, pobierz odpowiedź

piątek 28 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej