cover

Opinie prawne

Konieczność uzyskania akredytacji i obowiązku wdrożenia systemu jakości dla laboratoriach ścieków

Konieczność uzyskania akredytacji i obowiązku wdrożenia systemu jakości dla laboratoriach ścieków: pobierz pismo do ministerstwa, pobierz odpowiedź

czwartek 27 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej