cover

Opinie prawne

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Mieszkalnictwa, w sprawie rozliczeń wody zimnej

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury - Departamentu Mieszkalnictwa, w sprawie rozliczeń wody zimnej wykorzystywanej przez PEC jako nośnik ciepła oraz otrzymana odpowiedź z Departamentu pobierz pismo pobierz odpowiedź

sobota 15 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej