cover

Opinie prawne

Rozpoczynamy współpracę z Kancelarią Prawną Business-Lex. Będzie ona konsultantem prawnym Forum. Na

Rozpoczynamy współpracę z Kancelarią Prawną Business-Lex. Będzie ona konsultantem prawnym Forum.
Na początek Kancelaria udostępniła opinię prawną w sprawie zakresu stosowania przez jednoosobowe spółki gminne będące przedsiębiorcami wodociągowo - kanalizacyjnymi przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień sektorowych. pobierz

piątek 14 stycznia 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej