cover

Warto przeczytać

Ankietyzacja przeprowadzona przez Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami.

poniedziałek 20 sierpnia 2018

czytaj więcejProblem z nawilżanymi chusteczkami

Jednorazowe nawilżane chusteczki są poważnym problemem dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

piątek 17 sierpnia 2018

czytaj więcejPromowanie picia kranówki

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że przedsiębiorstwa wodociągowe podczas promowania picia kranówki nie muszą generować plastikowych odpadów.

piątek 17 sierpnia 2018

czytaj więcejNowelizacja Prawa wodnego podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa wodnego. Ustawa stanowi, że do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie, których będą ustalane opłaty za te usługi.

środa 15 sierpnia 2018

czytaj więcejSamorząd województwa zachodniopomorskiego a Wody Polskie

Przedstawiciele samorządu województwa zachodniopomorskiego krytycznie ocenia dotychczasową działalność Wód Polskich.

środa 15 sierpnia 2018

czytaj więcejOgraniczenia w korzystaniu z wody w czasie suszy

W całej Polsce w lipcu i sierpniu trwała susza, co skutkowało wprowadzaniem przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ograniczeń w korzystaniu z wody.

wtorek 14 sierpnia 2018

czytaj więcejWSA w Gdańsku a Wody Polskie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, iż zawyżenie wysokości opłaty stałej przez Wody Polskie jest niezgodne z prawem.

poniedziałek 13 sierpnia 2018

czytaj więcejWójtowie a kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Wójtowie Gmin mogą zatrudniać i zwalniać kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ale nie mogą ingerować w stosunki pracy ich podwładnych.

czwartek 9 sierpnia 2018

czytaj więcejnowelizacja pozwoleń wodno-prawnych

W celu ograniczenia biurokracji udzielania zgód i pozwoleń wodnoprawnych uchwalono 20 lipca br. nowelizację Prawa wodnego.

środa 1 sierpnia 2018

czytaj więcejopłaty retencyjne

„Wody Polskie” będą nawoływać samorządy oraz wojewodów w sprawie uszczelnienia opłat retencyjnych. Obecnie do kasy Instytucji z pierwszego półrocza wpłynęło z tego tytułu tylko 300 tys. zł.

piątek 27 lipca 2018

czytaj więcej
Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej