cover

Warto przeczytać

Prawnicy: brak nowego Prawa wodnego oznacza blokadę dotacji unijnych

Konsekwencji nie wprowadzenia od 1 lipca 2017 roku nowego Prawa Wodnego może być co najmniej kilka. Zwłoka w przyjęciu ustawy Prawo wodne może uniemożliwić uruchomienie środków pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Należy bowiem zauważyć, iż warunkiem uruchomienia środków unijnych na inwestycje w gospodarkę wodną między innymi było przemodelowanie aktualnego systemu finansowania systemu gospodarki wodnej. System ten miałby zmieniony poprzez pełną implementację art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie systemowego rozwiązania zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi opartego na systemie opłat za usługi wodne.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 02.07.2017 r. „Prawnicy: brak nowego Prawa wodnego oznacza blokadę dotacji unijnych”.
 

czwartek 20 lipca 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej