cover

Warto przeczytać

Prawo wodne: ceny wody będę zatwierdzane centralnie

Wejście od dnia 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawa Wodnego (DzU z 2017 r., poz. 1121) niesie za sobą wiele zmian dla przedsiębiorców oraz zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wprowadzone zostanie także wiele zmian w zakresie polityki gospodarowania wodami.

Więcej:
Gazeta Prawna z dnia: 13.10.2017 r. ”Nowe zasady płatności za usługi wodne dla przedsiębiorców. Wielu nie jest świadomych zmieniającego się prawa”
Rzeczpospolita z dnia 17.10.2017 r. „Pozwolenia wodnoprawne po zmianie przepisów – czy wcześniej uzyskane stracą ważność?”
Rzeczpospolita z dnia 15.10.2017 r. „Nowe zasady korzystania z wody”
Rzeczpospolita z dnia 11.10.2017 r. „Prawo wodne: ceny wody będę zatwierdzane centralnie”
Rzeczpospolita z dnia 10.10.2017 r. „Nowy system opłat za korzystanie z usług wodnych”
Portal Komunalny z dnia 18.10.2017 r. „Prawo wodne: Samorządy nie chcą współpracować z ministerstwem”
 

piątek 20 października 2017


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej