cover

Warto przeczytać

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w komunikacie wydanym 17 stycznia 2018 poinformowało, iż prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został Przemysław Daca. Wcześniej tj. 02.01.2018 r. zostały ogłoszone stanowiska Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zostało także powołanych 11 dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Więcej:
Stooq z dnia: 17.01.2018 r. ”Powołano Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 02.01.2018 r. „Minister Środowiska powolał zastępców Prezesa Wód Polskich”  www.kzgw.gov.pl
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 03.01.2018 r. „Powołanie Dyrektorów KZGW i RZGW w Woda Polskich” www.kzgw.gov.pl
 

środa 17 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej