cover

Warto przeczytać

Nowe opłaty za pobór wód w 2018 roku

Nowe zasady dla przedsiębiorstw za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków wprowadza ustawa – Prawo Wodne. Opłaty zapłacą przedsiębiorcy, którzy pobierają wody powierzchniowe lub podziemne, a także wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi. Opłata za korzystanie z usług wodnych będzie składać się z dwóch części: opłaty stałej oraz zmiennej. Ich wysokość ustali Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 29.12.2018 r.”Nowe opłaty za pobór wód w 2018 roku”
 

czwartek 11 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej