cover

Warto przeczytać

Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?

Rozporządzenia opublikowane 30 grudnia 2017 r., na dwa dni przed wejściem nowego Prawa Wodnego określa wysokość opłat za usługi wodne i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Można wskazać trzy główne powody, dlaczego wiele grup przedsiębiorców zapłaci więcej. Są to wprowadzenie dodatkowej wysokiej opłaty stałej, likwidacja ulg i wprowadzenie opłat na niektóre rodzaje usług, które do tej pory nie były nimi objęte.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia: 16.01.2018 r. „Kto i ile zapłaci teraz za usługi wodne?”
 

wtorek 16 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej