cover

Warto przeczytać

Śląskie, GPW: Będzie dodatkowa opłata za wodę?

Miasta przyłączone do sieci wodociągowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów mogą zapłacić dodatkową opłatę za podpięcie do sieci tej spółki, lecz nieodbierających od niej wody. Wprowadzenie takiej opłaty rozważa Marszałek Województwa Śląskiego, apeluje przy tym o dyskusję na temat regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów hurtowo dostarcza około 120 mln m3 wody rocznie. Obecnie część jego odbiorców zarówno miejskich jaki i spółek gminnych korzysta równolegle z własnych ujęć wody.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia: 15.01.2018 r. „Śląskie, GPW: Będzie dodatkowa opłata za wodę?”

 

poniedziałek 15 stycznia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej