cover

Warto przeczytać

wnioski taryfowe

Ze wstępnego podsumowania taryf opracowanych przez spółki komunalne wynika, że większość z przedsiębiorstw chce podwyższyć ceny za wodę i ścieki. Na  1671 wniosków tylko w 151 stawki za wodę i ścieki miały być obniżone w 402 miały pozostać na tym samym poziomie a w pozostałych przypadkach postulowano i ich podwyższenie. Reforma gospodarki wodnej nie miała przynieść podwyżek cen wody i ścieków rzeczywistość okazała się jednak inna.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia: 12.04.2018 r. ”Prawo wodne: Gminy chciałyby podnieść opłaty za wodę”
 

piątek 27 kwietnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej