cover

Warto przeczytać

dostęp do wody czystej na świecie

Problem z dostępem do czystej wody pitnej zaczyna być coraz bardziej palący. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w samej Europie ponad 100 mln, a na świecie ponad miliard ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ostrzega, że w wyniku gwałtownego rozwoju urbanizacji, przemysłu, rolnictwa, a przede wszystkim wzrostu ilości mieszkańców Ziemi zapotrzebowanie na wodę pitną wzrośnie o 55% do 2050 roku. Coraz częściej pojawiają się pojawiają się różne koncepcje związane z wprowadzeniem do obiegu wody pochodzącej z recyklingu czyli oczyszczonych ścieków.
Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 21.03.2018 r.”Woda ze ścieków uzupełni światowe zasoby wody”
 

poniedziałek 23 kwietnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej