cover

Warto przeczytać

Taryfy

„Wody Polskie” zatwierdziły 1952 taryf (stanowi to około 80 procent wszystkich wniosków), w tym 115 taryf podwyższonych z przyczyn prowadzenia inwestycji oraz 24 taryfy podwyższone z przyczyny zakupu wody od innego dostawcy. Podczas wpływu wniosków, w których brakowało uzasadnienia wzrostu ceny, Instytucja wydawała negatywne decyzje. Miało to wpływ na trwanie procesu taryfikacji.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia: 17.07.2018 r.”Taryfy wodne zatwierdzone. 10 proc. z podwyżkami”
Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 20.06.2018 r. ”Stawki za wodę nie zawsze gładko przeszły przez weryfikację”

wtorek 17 lipca 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej