cover

Warto przeczytać

Badania po awarii w Gdańsku

Na podstawie badań jakości wód Motławy i Martwej Wisły, które przeprowadzone zostały na zlecenie miejskich spółek przez Zakład Ekologii Wód Instytutu Morskiego, wiceprezydent miasta Gdańska Pan Piotr Grzelak stwierdził, że nie było katastrofy ekologicznej. Podczas awarii przepompowni nie doszło do długoterminowych zmian w środowisku. Badania jakości wody rozpoczęły się kilkanaście dni po stwierdzeniu awarii. Trwały one około dwóch tygodni.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia: 05.07.2018 r. ”Wiceprezydent Gdańska: nie było katastrofy ekologicznej”
 

czwartek 19 lipca 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej