cover

Warto przeczytać

plany rewitalizacji Hali filtrów

Władze Miasta Poznania chcą rewitalizacji zabytkowej Hali Filtrów przy ul. Łaziennej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W hali miałoby powstać miejsce spotkań, handlu i wydarzeń kulturalnych. Po wybudowaniu stacji uzdatniania w Mosinie i spadku zapotrzebowania na wodę, w latach 90-tych obiekt stał się bezużyteczny i został wyłączony z eksploatacji stąd decyzja by ją teraz ponownie wykorzystać tylko dla innych celów.
 
Więcej: Portal Komunalny z dnia: 23.07.2018 r. ”Hala filtrów w Poznaniu do rewitalizacji w ramach PPP”

wtorek 24 lipca 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej