cover

Warto przeczytać

opłaty retencyjne

Tytuł :

Więcej
 
 „Wody Polskie” będą nawoływać samorządy oraz wojewodów w sprawie uszczelnienia opłat retencyjnych. Obecnie do kasy Instytucji z pierwszego półrocza wpłynęło z tego tytułu tylko 300 tys. zł. Z pośród 2,5 tys. gmin zaledwie sto rozliczyło się z opłaty. Pieniądze za utraconą retencję mają zasilić środki przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.
Więcej: Portal Komunalny.pl z dnia: 26.07.2018 r.”Wody Polskie: wpływy za utraconą retencję są za niskie!”

piątek 27 lipca 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej