cover

Warto przeczytać

Ankietyzacja przeprowadzona przez Wody Polskie


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami. Podstawą do przeprowadzenia ankiet były: art. 15 ust. 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz 328 obowiązującej ustawy Prawo wodne. Ankietyzacja prowadzona jest w ramach zadania pn. :„Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE”ajej zakres obejmuje okres: od stycznia 2016 r. do grudnia 2018 r.

Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 17.08.2018 r. „Ankietyzacja: W trosce o dobry stan wód”
 

poniedziałek 20 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej