cover

Warto przeczytać

Nowelizacja Prawa wodnego podpisana


Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa wodnego. Ustawa stanowi, że do końca 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie, których będą ustalane opłaty za te usługi. Nowe przepisy między innymi zakazują wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych. Ponadto nowelizacja ma usprawnić wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 13.08.2018 r. „Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego”
 

środa 15 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej