cover

Warto przeczytać

Ostrzeżenie o oszustach


Firmy wod-kan ostrzegają swoich klientów przed oszustami, którzy mogą próbować wejść do domów pod pozorem sprawdzania instalacji wodnej lub jakości wody. Niedawno w Skarżysku ofiarą oszustwa i kradzieży padła 90-letnia kobieta. Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych są uprawnieni do kontroli przyłącza wodociągowego od sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie. Osoby reprezentujące zakład posiadają prawo do wstępu na teren nieruchomości tylko po okazaniu legitymacji służbowej.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 29.08.2018 r. „Przedsiębiorstwa wodociągowe ostrzegają przed oszustami”
 

piątek 31 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej