cover

Warto przeczytać

Przypadek skażenia wody uranem w Bułgarii


W 70-tysięcznym mieście Haskowo na południowym wschodzie Bułgarii doszło do skażenia wody uranem. Wada ta była dostarczana odbiorcą. Według Federacji Konsumentów, zawartość uranu w wodzie przewyższa dopuszczalne normy nawet siedmiokrotnie. Dlatego po wykryciu skażenia zabroniono jej używać. Geolodzy tłumaczą, że powodem przedostania się uranu do systemu wodociągów jest brak zabezpieczenia kopalń uranu, zamkniętych na początku lat 90. ubiegłego wieku.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 17.08.2018 r. „Bułgaria: woda w kranach skażona uranem”

poniedziałek 20 sierpnia 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej