cover

Warto przeczytać

Wyrok WSA w Olsztynie w sprawie wód opadowych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje, że Wody Polskie mogą naliczyć opłaty za wody opadowe tylko za tę deszczówkę, która jest odprowadzana do wód. Zdaniem sądu nie ma podstaw naliczać opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych, jeżeli wody te będą odprowadzane do ziemi. To kolejny powód do zmartwień dla Wód Polskich, które argumentują swoje stanowisko tym, że wody opadowe i roztopowe i tak ostatecznie trafiają do wód.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 13.11.2018 r.”Za wodę z nieba, która wsiąknie w ziemię, przedsiębiorca nie musi ponosić opłat”.

poniedziałek 19 listopada 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej