cover

Warto przeczytać

Odwołania firm wodociągowych od decyzji RZGW

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że na siedem spraw dot. odwołań firm wodociągowych od decyzji dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, trzy sprawy wygrały już Wody Polskie.Dzięki temu udało się zapobiec wzrostowi ceny za wodę i ścieki. Kolejne cztery sprawy są w trakcie rozpatrywania przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 26.10.2018 r. ”Wody Polskie wygrywają w sądach sprawy ws. taryfy za wodę i ścieki”.

wtorek 13 listopada 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej