cover

Warto przeczytać

Ceny za wodę i ścieki

Ceny za wodę i ścieki są bardzo zróżnicowane, wpływa na to bardzo wiele czynników, między innymi: forma prawna przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, ukształtowanie terenu czy podatek od nieruchomości.Cena wody i ścieków zazwyczaj jest niższa wtedy, gdy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dostarcza większe ilości wody i odbiera większe ilości ścieków komentuje przedstawiciel Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 08.11.2018 r. ”Jak oblicza się ceny wody i czy muszą być tak wysokie?”.

środa 7 listopada 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej