cover

Warto przeczytać

Problemy jakości wody

Dyrektor biura Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich wskazuje, iż instalacje wewnętrzne to nie jedyny problem pogarszający jakość wody. Problem stanowi już jakoś wydobywanej wody, na którą nie ma wpływu ani gmina ani przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. ZGWM od 2016 informuje odpowiednie organy o lukach i błędach w przepisach dotyczących zaopatrzenia w wodę. Związek zwraca też uwagę na potrzebę przygotowania nowych przepisów. Ponadto ZGWM wielokrotnie zwracał się z prośbą do ministra zdrowia o zajęcia się sprawą bezpieczeństwa wody i potencjalnych zagrożeń dla ludzi.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 23.10.2018 r. ”Problem z wodą dużo większy niż nam się wydaje”.

środa 24 października 2018


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej