cover

Warto przeczytać

Wpłaty za usługi wodne

Wody Polskie informują, że wpłaty za usługi wodne przyjmowane są za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności, który generuje dla każdego rodzaju wpłat będącego podstawą do sporządzenia informacji odrębny numer rachunku bankowego. Swoją decyzję Wody Polskie argumentują tym, iż w przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunek bankowy na kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości a wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.
Więcej: Portal Samorządowy z dnia 17.01.2019 r.”Wody Polskie: W płatnościach za usługi wodne mogą powstawać nieścisłości”
 

środa 23 stycznia 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej