cover

Warto przeczytać

Kontrola NIK dotycząca ochrony wód podziemnych

Delegatura NIK w Bydgoszczy skontrolowała Urząd Gminy Białe Błota oraz gminną spółkę wodociągową. Badaniem objęto okres od 2008 r. W wyniku kontroli wykazano wiele zaniechań gminnej spółki oraz władz gminy polegających na tym, iż wody podziemne w miejscowości Ciele nie były należycie chronione. Stworzono niepotrzebne ryzyko wprowadzania do wód podziemnych ścieków z przydomowych oczyszczalni pomijając przy tym strefy ochronne dla ujęć wody pitnej.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 28.03.2019 r. ”Gmina z niebezpiecznym ujęciem wody. NIK wylicza zaniedbania spółki i wójta”.
 

wtorek 2 kwietnia 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej