cover

Warto przeczytać

Umowa dotycząca sprzedaży oraz dzierżawy gminnej sieci kanalizacyjnej kontrolowana przez CBA

Jedna z Gmin w powiecie przemyskim jest kontrolowana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wnikliwie sprawdzana jest umowa dotycząca sprzedaży oraz dzierżawy gminnej sieci kanalizacyjnej. Gmina sprzedała sieć firmie, która zajmuje się głównie udzielaniem pożyczek. W zamian za nią uzyskała 4,5 mln zł, które przeznaczyła na bieżące wydatki.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 26.03.2019 r. ”CBA sprawdza sprzedaż sieci kanalizacyjnej”.

czwartek 28 marca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej