cover

Warto przeczytać

stawki podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 9 stycznia 2019 r. (sygn. Akt 0115-KDIT1-2.4012.872. 2018.1.AD) wyjaśniłkwestie wysokości stawki podatku obowiązującej dla czynności wniesienia aportem oczyszczalni ścieków do spółki oraz prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z jej modernizacją. W związku z czym Urzędom Gmin będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na inwestycję w pełnej wysokości.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 14.05.2019 r. „Rozliczanie VAT przez gminę w związku z aportem oczyszczalni ścieków do spółki”.
 

poniedziałek 24 czerwca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej