cover

Warto przeczytać

wody opadowe

Wprowadzenia od 1 stycznia 2018 roku nowego Prawa wodnego spowodowała dla gmin szereg komplikacji związanych ze zmianą kwalifikacji wód opadowych. Wody opadowe i roztopowe wyłączono z kategorii ścieków, jednak pominięto zupełnie konieczność uwzględnienia tej zmiany w pozostałych regulacjach prawnych, dotyczących w szczególności zadań własnych gminy czy zasad odpłatności.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 04.06.2019 r. „Wody opadowe w gminie: zasady odpłatności, kalkulacja opłat”.
oraz
Rzeczpospolita z dnia Rzeczpospolita z dnia 28.05.2019 r. „Deszczówka jako zadanie własne gminy”.
 

sobota 22 czerwca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej