cover

Warto przeczytać

przygotowania do opracowania projektu nowelizacji ustawy

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęto jesienią 2018 r. przygotowania do opracowywania projektu nowelizacji ustawy normującej kwestie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Jej kształt będzie zależał m.in. od wyniku ankiet przeprowadzonych wśród polskich gmin pod lupę będzie także wzięty nowy regulator.

Więcej: Portal Komunalny z dnia 23.05.2019 r. „Nowa ustawa zaopatrzeniowa – jakie zmiany czekają branżę wod-kan?”.

wtorek 11 czerwca 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej