cover

Warto przeczytać

Problematyka zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie na stronie internetowej zamieściła swoje stanowisko w sprawie zagospodarowania osadów ściekowych. Opinia ta została przedstawiona jako odpowiedź na liczne zapytania kierowane do Izby Gospodarczej. W opinii też można między innymi przeczytać, iż zasady przetwarzania i ostatecznego zagospodarowywania komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady reguluje zarówno prawo europejskie, jak i krajowe. Dużą role w zagospodarowaniu osadu odgrywają coraz częściej powstające spalarnie komunalnych osadów ściekowych.

Więcej: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie z dnia 24.09.2019 r. "Stanowisko IGWP dotyczące problematyki zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych”.
oraz
Portal Samorządowy z dnia 25.09.2019 r. „Jak to jest z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni”
 

czwartek 26 września 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej