cover

Warto przeczytać

Jak dobrze przygotować Plan Bezpieczeństwa Wodnego?

Coraz więcej Przedsiębiorstwo Wodociągowych przygotowuje swoje plany bezpieczeństwa zdrowotnego wody. Aby ten plan został przygotowany we właściwy sposób należy spełnić szereg warunków. Między innymi nadać mu charakter żywego planu, aktywnego przewodnika do regularnego przeglądania i stosowania, gdy sytuacja tego wymaga. Służyć temu mają rzetelnie przygotowane procedury i instrukcje. Kluczowym elementem zarówno samego Planu, jak i procedur, jest wspieranie regulaminowych działań przedsiębiorstwa w zapewnieniu zaopatrzenia w wodę w każdych warunkach.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 30.09.2019 r. „Jak dobrze przygotować Plan Bezpieczeństwa Wodnego? Oto cenne wskazówki”.
 

środa 2 października 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej