cover

Warto przeczytać

Ranking Samorządów 2019: Ścieki pod kontrolą

W 2019 roku już około 90% mieszkańców miast korzysta z kanalizacji sanitarnej. Efektem tego jest fakt iż coraz mniej ścieków komunalnych zanieczyszcza środowisko. Dużo gorzej jeszcze jest na terenach wiejskich. Z rankingu opracowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że w około130 gminach wiejskich  nikt nie korzysta z kanalizacji publicznej. Są to gminy o małej liczbie mieszkańców, a o dużej powierzchni, gdzie budowa kilometrów rur odprowadzających jest nieopłacalna ekonomicznie.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 24.09.2019 r. „Ranking Samorządów 2019: Ścieki pod kontrolą”.
 

piątek 4 października 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej