cover

Warto przeczytać

Bogdan Ozga-Zieliński: Woda nam ucieka

Profesor Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Bogdan Ozga-Zieliński udzielił wywiadu, w którym wypowiada się między innymi o coraz częstszym w Polsce zjawisku, czyli suszy. Uważa, żejest słabo widoczna, jej skutki nie są odczuwalne natychmiast czyli jest trochę niezauważalna, ale bardzo mocno dotkliwa. Podkreśla, że coraz częstszym źródłem wody do picia stają się rzeki oraz jeziora gdyż zasoby wód podziemnych powoli się wyczerpują.  

Więcej: Gazeta Prawna z dnia 29.09.2019 r. „Bogdan Ozga-Zieliński: Woda nam ucieka”.
 

środa 9 października 2019


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej