cover

Warto przeczytać

Susza jako skrajne zjawisko hydrologiczne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie intensywnie pracuje nad analizą skrajnych zjawisk hydrologicznych. Jednym z takich zjawisk jest susza. Wody Polskie aktualnie przygotowują pierwszy w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dzięki dokumentowi równolegle powstaje katalog działań, które obniżą wielkość strat spowodowanych przez suszę i zapewnią skuteczne monitorowanie zasobów wodnych oraz gospodarowanie wodą.

Więcej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 22.01.2020 r. „Czy już mamy suszę? Trzymamy rękę na pulsie”.

piątek 24 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej