cover

Warto przeczytać

Ankieta sprawozdawcza z realizacji KPOŚK

W Biuletynie Informacji Publicznej Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" opublikowało ankietę sprawozdawczą z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w roku 2019.Ankieta ta zostanie rozesłana do gmin, na terenie których wyznaczono aglomeracje objęte obowiązkiem sprawozdawczym, tj. ujęte w V aktualizacji KPOŚK.

Więcej: Portal Samorządowy z dnia 07.01.2020 r. „Sprawdzają realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

poniedziałek 20 stycznia 2020


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej